CONSTEL·LACIONS FAMILIARS

Constel·lacions Familiars

constelaciones familiares

Són un tipus de teràpia sistèmica que ens permet una visió més àmplia d’allò que ens preocupa.

La persona pot veure d’una manera vivencial les circumstàncies que es troben en les bases de les seves dificultats.

Quan una persona vol treballar els seus problemes, no veiem només a la persona, sinó que fem una ullada al seu sistema familiar, a la seva història i a tot el viscut. Com tot això s’expressa a través de nosaltres, com ens afecta i com limita la nostra vida, ja sigui a nivell personal, familiar, de parella, professional, econòmic, amb malalties o d’altres maneres.

En la constel·lació sorgeix una nova mirada, una mirada integradora que no jutja, que accepta les coses tal com han succeït, que respecta el destí de cada membre, i també el propi destí.

Des d’aquesta actitud podem deixar de ser víctimes de les nostres circumstàncies. No importa tant el que m’han fet o què ha passat, sinó que l’important és què faig jo amb això.

És un profund procés de desenvolupament personal que ens ajuda a entendre les nostres relacions i per què moltes vegades sense desitjar-ho actuem de diverses maneres o se’ns repeteixen circumstàncies en la nostra vida.

Les Constel·lacions Familiars serveixen per posar en ordre el sistema familiar, i tenir una mirada més àmplia, trobar pistes que ens poden ser molt útils per a una millor relació entre pares i fills, per tenir més força davant la vida, per fluir millor en molts aspectes .

Quan es posa ordre, l’amor pot fluir en el sistema familiar. I això vol dir que cada un està al lloc que li correspon, que cada un rep i dóna des del seu lloc. I així pot mirar la vida des del seu lloc.

Tenim en compte la jerarquia. Els pares ocupen el lloc de pares i els fills el lloc de fills. I la pertinença: pertanyem a un sistema i cada membre ha de tenir un lloc. Els exclosos han de ser inclosos, perquè formen part. Tenir un sistema familiar ordenat ajuda als pares a tenir més força davant la vida i passar aquesta força als fills, i els fills als seus fills, com una cadena.

Marta contacta

CONTACTAR AMB LA

MARTA